Dlaczego my?

Od wielu lat pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu roszczeń i odzyskiwaniu należności, także po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom, poszerzyliśmy zakres naszej działalności o pomoc frankowiczom, czyli konsumentom, którzy skorzystali z kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (CHF).

Zdobyte doświadczenie, współpraca z profesjonalnymi kancelariami prawnymi oraz pasja do tego co robimy sprawia, że nasi Klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalną i kompleksową pomoc prawną.  

Skontaktuj się z nami

W czym możemy Ci pomóc?

Obecnie coraz więcej osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich decyduje się na walkę z bankiem. Nadal jednak istnieje duża grupa konsumentów, którzy zwlekają z decyzją o dochodzeniu swoich praw lub całkowicie z tego rezygnują. Trzeba jednak pamiętać, że upływ czasu działa na niekorzyść kredytobiorców. Roszczenia o zwrot nadpłaconych rat ulegają przedawnieniu po 10 latach co oznacza, że zwrotu środków można się domagać maksymalnie 10 lat wstecz. 

 

Od czego zaczniemy?

 

Na wstępie przeanalizujemy twoją umowę. Wyliczymy wysokość nadpłaty powstałej w skutek spłaty zawyżonych rat, jak również obliczymy, kwotę jakiej będziemy żądać od banku. Odszukamy kluczowe fragmenty umowy, które wskazują na abuzywność danej klauzli. Prawidłowa umowa powinna zawierać kwotę i walutę kredytu, zasady i termin spłaty, a w przypadku kredytu waloryzowanego także zasady ustalania kursów wymiany waluty. W umowach kredytów we frankach bardzo często nie określono zasad dotyczących ustalania kursów

Po dostarczeniu do nas kompletu dokumentów będziemy mogli zaprezentować dostępne w konkretnym przypadku rozwiązania. 

Kolejnym krokiem będzie napisanie pozwu przeciwko bankowi. Zapewnimy obecność Radcy Prawnego zarówno w postępowaniu sądowym jak i przedsądowym. 
 

W kwestii kredytu we frankach szwajcarskich na pierwszym miejscu należy rozważyć pozew indywidualny. Pozwala on na indywidualną ocenę sytuacji finansowej kredytobiorcy. W pozwie grupowym występuje ujednolicenie roszczeń tj. sąd nie może stwierdzić dla każdego z klientów z osobna jaką kwotę ma odzyskać od banku, przez co i tak koniecznym będzie składanie pozwu indywidualnego.

 

Koszty 

 

Podstawowym kosztem, który w pierwszej kolejności nalezy ponieść jest wpis sądowy: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. 

Jeśli w toku postępowania, będziemy wnioskować o powołanie biegłego sądowego – zostaniemy obciążeni kosztami jego wynagrodzenia. Jednak ostatecznie za jego opinię zapłaci strona, która przegrała proces. 

Kolejnym wydatkiem, który należy brać pod uwagę jest wynagrodzenie pełnomocnika procesowego, czyli adwokata lub radcy prawnego. W tym przypadku nie ma jednak narzuconych odgórnie opłat. My analizujemy umowę bezpłatnie. Jeśli zdedcyujemy się poprowadzić sparwę - nasze wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie. Proponujemy zarówno opłatę ryczatłową, pobieraną z góry, jak i wynagordzenie za wygraną sprawę tzw. succes fee.

Roszczenia o zwrot nadpłaconych rat ulegają przedawnieniu po 10 latach, co oznacza, że w przypadku, gdy Twój kredyt został uruchomiony 10 lat temu, z każdym miesiącem maleje kwota, którą możesz odzyskać od banku.

Collect House → Pomoc prawna Frankowiczom